จตุคาม เจดีย์ราย 45 เนื้อขาว – Jatukam Chedi Rai 45 (2002) white วันพุธ, พ.ค. 23 2007 

Jatukam Chedi Rai 45 (2002) white

Jatukam Chedi Rai 45 (2002) white 2

จตุคาม เจดีย์ราย 45 เนื้อขาว – Jatukam Chedi Rai 45 (2002) white

Photo by: http://www.ramthep.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=388770&Ntype=4

Advertisements

จตุคาม รามเทพ รุ่นแรก ปี 30 เนื้อขาว ปัดเงิน – 2530 (1987) Jatukam first model (white, silver gliding) วันพุธ, เม.ย. 4 2007 

จตุคาม รามเทพ รุ่นแรก ปี 30 เนื้�ขาว ปัดเงิน (หน้า)

จตุคาม รามเทพ รุ่นแรก ปี 30 เนื้�ขาว ปัดเงิน (หลัง)

1987 Jatukam first model (white, silver gliding) จตุคาม รามเทพ รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อขาว ปัดเงิน

Photo from: Mr. Somkid Tantrakul คุณสมคิด ตันตระกูล

http://classified.sanook.com/collectible/item.php?id=2483623