จตุคาม รามเทพ รุ่นแรก ปี 30 เนื้�ขาว ปัดเงิน (หน้า)

จตุคาม รามเทพ รุ่นแรก ปี 30 เนื้�ขาว ปัดเงิน (หลัง)

1987 Jatukam first model (white, silver gliding) จตุคาม รามเทพ รุ่นแรก ปี 2530 เนื้อขาว ปัดเงิน

Photo from: Mr. Somkid Tantrakul คุณสมคิด ตันตระกูล

http://classified.sanook.com/collectible/item.php?id=2483623

Advertisements