Jatukam Chedi Rai 45 (2002) white

Jatukam Chedi Rai 45 (2002) white 2

จตุคาม เจดีย์ราย 45 เนื้อขาว – Jatukam Chedi Rai 45 (2002) white

Photo by: http://www.ramthep.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=388770&Ntype=4

Advertisements